Tidigare konferenser

2023: Konferens i Åkersberga

Material i samband med konferensen:

Program

2022: Konferens inställd

2021: Språkförskolorna i Stockholms Stad (digital konferens)

Material i samband med konferensen:

SPSMs föreläsning

Signe Haugos föreläsning

Sofia Strömbergssons föreläsning

John Steinbergs föreläsning

2020: Konferens inställd pga pandemi

Material i samband med konferensen:

2019: Konferens i Sollentuna

Material i samband med konferensen:

Program

Lasse Lindsjös föreläsning

Gruppdiskussion dag 1

Gruppdiskussion dag 2

2018: Konferens i Gävle

Material i samband med konferensen:

Program

Annika Flenningers föreläsning

2017: Konferens i Visby

Material i samband med konferensen:

Program

Lydia Springers föreläsning

Signe Tonérs föreläsning

Hur man mäter hjärnvågor

2016: Konferens i Sollentuna

Material i samband med konferensen:

Inledning Språkförskolekonferens

Emma Högbergs föreläsning

Sofie Wikströms föreläsning

Caroline Anderssons föreläsning

Anna Österman och Anna Beckeman Parandians föreläsning

Bibbi Dumèes föreläsning

Lena Appelgrens föreläsning

2015: Konferens i Nacka

Material i samband med konferensen:

Nacka kommuns hemsida

2014: Konferens i Lycksele

Material i samband med konferensen:

Inledning: Om språkverksamheten…

AKK i förskolan

De viktiga relationerna

Logopedbedömning i förskolan

Motoriska aspekter vid språkstörning

Ordinlärning hos flerspråkiga barn med språkstörning

Språkliga svårigheter – Tankekarta

Medicinska aspekter på språkstörning

Språkprojekt – Språket – Dörren till världen!

Handlingsplan – Språket – Dörren till världen!