Vad är en språkförskola?

En språkförskola tar emot barn med grava, primära språkstörningar. Med primär språkstörning menas att barnet inte har något annat funktionshinder som till exempel en hörselskada eller en utvecklingsstörning som kan förklara språkstörningen. För att få komma till en språkförskola måste man ha remiss från logoped.

Språkträning som lek

På språkförskolan går barnet i en liten barngrupp med hög personaltäthet, bestående av pedagogisk personal och logoped.

Språkförskolan erbjuder språkträning under hela dagen, dels individuell träning med logoped, dels språkträning i grupp. I alla dagliga aktiviteter smygs språkträningen in på ett lekfulltsätt i exempelvis leken, matsituationen, vid påklädning. En viktig uppgift för personalen är att stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek.

AKK

För att stärka språket och ge barnen en möjlighet till kommunikation använder man sig av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, till exempel tecken och bildstöd i all verksamhet vid språkförskolan.

Språkförskolorna tar emot barn i åldrarna 3-6 år.

Integrerade avdelningar

Ibland fungerar språkförskolan som en integrerad avdelning, där hälften av barnen har en förväntad tal- och språkutveckling medan de övriga har en språkstörning.

Språkförskoleföreningens medlemsregister och stadgar hittar du under fliken Medlemskap och styrelse.