Föreningens medlemmar turas om att arrangera årliga konferensdagar. Medlemsförskolorna får då fortbildning i form av riktade föreläsningar. Det ges även tillfälle att byta erfarenheter med varandra. Under konferensen hålls föreningens årsmöte.

Föreningens styrelse består av förskollärare, logopeder samt special- och talpedagoger från språkförskolor runt om i landet. Styrelsen tar emot ansökningar från förskolor som vill bli medlemmar och bedömer om de uppfyller föreningens rekommendationer för att definieras som en språkförskola. Syftet med dessa rekommendationer är att säkra verksamhetens kvalitet.

Styrelsen kan också ge information och råd till kommuner som har för avsikt att starta språkförskoleverksamhet.

Historia

1984

Den första språkförskolan startar i Lund.

1990

Språkförskoleföreningen bildas, i syfte att anordna gemensamma studiedagar. Första styrelsen utgjordes av språkförskolan i Skarpnäck/Stockholm.

2006

Det finns nu 34 språkförskolor på 26 olika orter runt om i Sverige. Fram till 2010 har styrelseskapet i föreningen vandrat mellan medlemmarna och har byts ut en gång om året. Språkförskolan som anordnade den årliga konferensen ägde också styrelseskapet.

2010

En ny förordning i språkförskoleföreningen bildas. På styrelsemötet 2010 togs beslut om att bilda en ny form av styrelse med representanter från olika språkförskolor. Den årliga nationella konferensen/studiedagarna kommer som tidigare att vandra mellan medlemmarna. Det fanns två orsaker till förändringen. Det ena var att avlasta de som anordnade den nationella konferensen, det andra var att bilda en styrelse som kunde arbeta för sina medlemmar.