Startsida

Språkförskoleföreningen är ett rikstäckande nätverk för språkförskolor i Sverige.
Föreningen grundades 1990.

Föreningens målsättning är att främja samarbetet mellan landets språkförskolor och verka för att utveckla kunskapen hos dessa verksamheter.

Föreningens medlemmar turas om att arrangera årliga konferensdagar. Medlemsförskolorna får då fortbildning i form av riktade föreläsningar. Det ges även tillfälle att byta erfarenheter med varandra.

Under konferensen hålls föreningens årsmöte.

Föreningens styrelse består av förskollärare, logopeder samt special- och talpedagoger från språkförskolor runt om i landet.

Styrelsen tar emot ansökningar från förskolor som vill bli medlemmar och bedömer om de uppfyller föreningens rekommendationer för att definieras som en språkförskola. Syftet med dessa rekommendationer är att säkra verksamhetens kvalitet.

Styrelsen kan också ge information och råd till kommuner som har för avsikt att starta språkförskoleverksamhet.

Information.

Vår hemsida har bytt plattform under våren 2019.

Sidan är ännu under bearbetning. Eventuella fel kan förekomma, kontakta sidadministratören vid frågor.