Starta en språkförskola

Starta en språkförskola!          

För att en språkförskola ska kunna bli medlem i språkförskoleföreningen krävs det att språkförskolan uppfyller föreningens  stadgar.

Språkförskolor i Stockholms län

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholm genomförde 2009 en översyn av logopedinsatser i länets Språkförskolor. 

Syftet med översynen har varit att klargöra landstingets roll gällande logopedinsatserna samt förslag till framtida ställningstagande.