Årsmöte

Språkförskoleföreningens årsmöte 2023 hölls den 29 september i samband med språkförskolekonferensen.