Länkar, tips och stöd

Här publicerar vi länkar till olika källor som kan vara till stöd och hjälp.

Barnet och orden

En progamserie om barn och språk från UR.

Vad är en språkstörning?

Information om språkstörning från Riksförbundet Attention.

SPSMs information om språkstörning

Specialpedagogiska skolmyndighetens information.

Bildstod.se

Gratis bildstöd på nätet. Skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial. Använd färdiga mallar eller skapa eget material.

Svenskt teckenspråkslexikon

Från Stockholms Universitet.