Språkförskolekonferens

En gång om året träffas alla förskolor i föreningen under två dagar.

Under denna konferens får språkförskolorna fortbildning i form av föreläsningar och det ges också möjlighet att byta erfarenheter med varandra. Föreläsningarna berör en del av det som språkförskolorna arbetar med utöver den direkt språkliga stimulansen och träningen.

Under konferensdagarna hålls också föreningens årsmöte, då fattas beslut om antagande av nya medlemmar etc. I föreningens stadgar finns det formulerat kriterier för medlemskap i föreningen för att säkerställa kvaliteten på språkförskoleverksamheten.

Framtida konferensordning:    

2019 Stockholm i SFF-regi
2020 Stockholms stad, Bamse & Bromma
2021 Skellefteå
2022 Åkersberga
2023 Helsingborg