Barnet och orden, en progamserie om barn och språk från UR.

Vad är en språkstörning? Information om språkstörning från Riksförbundet Attention.

SPSMs information om språkstörning (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

Denna sida är ännu under bearbetning.