Aktuell konferens

Enligt Språkförskoleföreningens stadgar skall en konferens hållas varje år. Under rådande omständigheter med Coronapandemin har styrelsen beslutat att frångå stadgarna och ställa in konferensen 2020.

Språkförskolorna Bamse och Bromma kommer att arrangera konferensen 2021, vilket innebär att turordningen gällande arrangemanget kommer att se ut som följande:

2021: Stockholms stad, Bamse & Bromma

2022: Skellefteå

2023: Åkersberga

2024: Helsingborg

Årsmöte kommer att hållas den 25 september via videokonferens. Mer information kommer senare.