Aktuell konferens

Viktig information till alla medlemmar i Språkförskoleföreningen

Styrelsen och arrangerande förskola har meddelats om att planerad språkförskolekonferens ej går att genomföra i år. Tyvärr går ej heller en digital konferens att genomföra. Konferensen ställs alltså helt in detta år.

Styrelsen beklagar detta, med förhoppning om att kunna ses för språkförskolekonferens i Åkersberga 2023.

Om ni har några frågor kring detta, får ni gärna vända er till vår mail: sprakforskoleforeningen@gmail.com


Styrelsen för Språkförskoleföreningen