Årsmöte

Kallelse till årsmöte för medlemmar i Språkförskoleföreningen!

Datum: 2019-09-19

Tid: 16:00 – 17:00

Plats: Scandic Star, Sollentuna

Observera att en person från varje medlemsavdelning ska utses att representera vid eventuell omröstning. Röstkort kommer att delas ut i samband med registreringen – anmäl där vem från avdelningen som ska ta hand om det.

Välkomna!

Tidigare årsmötesprotokoll:

Årsmötesprotokoll 2015

Propositionerna, förtydligande och tillägg till Årsmöteprotokoll 2015

Vänliga hälsningar,

Språkförskoleföreningens styrelse