Årsmöte

Nästa årsmöte kommer att hållas 25 september 2020 kl 10.00 via videokonferens. En representant från varje medlemsavdelning kan deltaga i mötet mer information kommer senare.

Styrelsen påminner om att motioner till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 30 juni 2020.