Frågor eller funderingar? Kontakta:

Kerstin Eires, ordförande Språkförskoleföreningen
Språkförskolan Findus
Bronsåldersgatan 90
421 62 Västra Frölunda
tfn: 070-17 18 723

eller:

epost: sprakforskoleforeningen@gmail.com