Övrigt

Inläsningstjänst AB

Inläsningstjänst AB  har skönlitteratur, facklitteratur och läromedel.

Kontakta Inläsningstjänst för att få deras boklista. Inläsningstjänst AB, Box 1194, 131 27 Nacka Strand, tfn 08-556 115 50, fax 08-556 115 55. Besöksadress: Cylindervägen 12.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Talböcker för lästräning. Tips på böcker inspelade på band i olika hastigheter för ungdomar och vuxna. Talböckerna går att låna på bibliotek.