Historik

1984 startade den första språkförskolan i Lund.

1990 bildades språkförskoleföreningen, i syfte att anordna gemensamma studiedagar. Första styrelsen utgjordes av språkförskolan i Skarpnäck/Stockholm.

En gång om året träffas alla förskolor i föreningen under två dagar. Under denna konferens får språkförskolorna fortbildning i form av föreläsningar och det ges också möjlighet att byta erfarenheter med varandra. Föreläsningarna berör en del av det som språkförskolorna arbetar med utöver den direkt språkliga stimulansen och träningen. Under konferensdagarna hålls också föreningens årsmöte, då fattas beslut om antagande av nya medlemmar etc. I föreningens stadgar finns det formulerat kriterier för medlemskap i föreningen för att säkerställa kvaliteten påspråkförskoleverksamheten.2006 fanns det 34 språkförskolor på 26 olika orter runt om i Sverige.

Fram till 2010  har styrelseskapet i föreningen ”vandrat”mellan medlemmarna och har byts ut en gång om året. Språkförskolan som anordnade den årliga konferensen ”ägde” också styrelseskapet.

2010 bildades en ny förordning i språkförskoleföreningen. På styrelsemötet 2010 togs beslut om att bilda en ny form av styrelse med representanter från olika språkförskolor. Den årliga nationella konferensen/studiedagarna kommer som tidigare att ”vandra” mellan medlemmarna. Det fanns två orsaker till förändringen. Det ena var att avlasta de som anordnade den nationella konferensen, det andra var att bilda en styrelse som kunde arbeta för sina medlemmar.