Engelsk litteratur

Bishop, Dorothy och Mogford, Kay (ed.)

Language developement

In exeptional circumstances (1993)(LEA).

”Logopedbibel”, ger en överblick över en mängd språkstörningar i kombination med olika typer av handikapp/specialförhållanden.

Fletcher, Paul och Hall David (ed.)

Specific Speech and Language Disorders in Children

Whurr Publishers 1992. Forskningsrapporter presenterade vid konferens om språkstördhet i Harrogate, England 1991.

Howell och Dean

Metaphon – Theory to practice

Treating Phonological Disorders in Children.

Författarna presenterar den teoretiska bakgrunden till Methafon och överför den till praktisk användning. Methafon har rönt stort intresse hos dem som arbetar med språkstörda barn. Pedagogisk Design säljer boken.

Hulme och Snowling

Reading developement dyslexia.

Lees, Janet och Urwin, Shelagh

Children with Language Disorders 1991

Whurr Publishers. Beskriver det språkstörda barnets utveckling från diagnos till tonårstiden med en överblick över olika behandlingsmetoder.


Osmund, John

Reality of dyslexia, tryckt -93.

Ryden, Michael

Dyslexia – How would I cope, tryckt -92.

Snowling, Margaret

Dyslexia.

Dyslexia integrating theory and practice.

Dyslexia – A cognitive developement.

Thomson, Michael E.

Developmental dyslexia, tryckt -89.

Van Der Stoel

Parentes on dyslexia.